CHƯƠNG TRÌNH MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022

🔥 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐔̛̣𝐂 𝐇𝐎𝐓 🔥 :

𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇: 𝑳𝒊̀ 𝒙𝒊̀ đ𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒂̆𝒎 𝑵𝒉𝒂̂𝒎 𝑫𝒂̂̀𝒏 🧧🧧🧧

👉 𝑨́𝒑 𝒅𝒖̣𝒏𝒈: 𝐶ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝐻𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑎̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑘𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 07/02/2022 đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 02/03/2022 (𝑛ℎ𝑎̆̀𝑚 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 30/01/2022 𝐴̂𝑚 𝑙𝑖̣𝑐ℎ).
👉 𝑫𝒖̛̣ 𝒂́𝒏: 𝑇𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑑𝑜 𝑇𝑎̣̂𝑝 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝐻𝑢̛𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑖̣𝑛ℎ 𝑙𝑎̀𝑚 𝐶Đ𝑇/𝑃ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 (𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑚𝑜̂𝑖 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖).
👉 𝑺𝒐̂́ 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏: 01 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑙𝑖̀ 𝑥𝑖̀/1 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔: 1 𝑡𝑜̛̀ 100𝑈𝑆𝐷+ 2 𝑡𝑜̛̀ 500.000 𝑉𝑁Đ
👉 𝑯𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏: 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑘ℎ𝑖 𝐾𝐻 𝑘𝑦́ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑎̂́𝑡 𝐻Đ 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 đ𝑢̉ đ𝑜̛̣𝑡 1.
☎ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 0935.989.586  HOẶC 0925.46.79.79 Phòng kinh doanh Hưng Thịnh Quy Nhơn

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *