9 tháng đầu năm Bình Định thu hút 33.000 tỷ đồng

Sau 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh thu hút 59 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 14.226,25 tỷ đồng và thực hiện tăng vốn đầu tư 14 dự án, với tổng vốn tăng thêm 19.419,32 tỷ đồng

9 tháng đầu năm Bình Định thu hút đầu tư 33.000 tỷ đồng

Theo đó, trong các dự án cấp mới có 18 dự án ngoài Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp (KKT, KCN) với tổng vốn đầu tư 11.253,65 tỷ đồng; 17 dự án trong KKT, KCN với tổng vốn đầu tư 2.406,88 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 9, tỉnh thu hút mới 05 dự án với tổng vốn đầu tư 3.019,75 tỷ đồng; 24 dự án được đầu tư trong các Cụm Công nghiệp (CCN) gồm:

 • CCN Tường Sơn, thị xã Hoài Nhơn;
 • CCN Rẫy Ông Thơ, CCN Hóc Bợm,
 • CCN Tây Xuân huyện Tây Sơn;
 • CCN Gò Bùi, CCN Gò Cầy, CCN Gò Cây Duối huyện An Lão;
 • CCN Tân Đức, CCN Nhơn Tân 1 thị xã An Nhơn
 • CCN Phước An huyện Tuy Phước;
 • CCN Tà Súc huyện Vĩnh Thạnh với tổng vốn đầu tư 565,72 tỷ đồng.

Phân theo lĩnh vực:

 • 43 dự án thuộc lĩnh vực Công nghiệp;
 • 09 dự án thuộc lĩnh vực Thương mại, dịch vụ, du lịch;
 • 05 dự án thuộc lĩnh vực Bất động sản;
 • 01 dự án lĩnh vực Công nghệ thông tin và 01 dự án thuộc lĩnh vực Nông nghiệp.

Một số dự án lớn đáng chú ý như:

 • Dự án Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software của Công ty TNHH Phần mềm FPT với vốn đăng ký đầu tư 2000 tỷ đồng;
 • Dự án Nhà máy sản xuất đồ gỗ cao cấp Thiện Tâm của Công ty CP Đồ gỗ cao cấp Thiện Tâm với vốn đăng ký đầu tư 250 tỷ đồng;
 • Dự án Nhà máy cưa xẻ, sấy gỗ thành phẩm của Công ty TNHH AVP Quang Trung với vốn đăng ký đầu tư 165,56 tỷ đồng;
 • Dự án Nhà máy sản xuất viên nén gỗ (Wood Pellet) Nguyệt Anh của Công ty CP Nguyệt Anh với vốn đăng ký đầu tư 115 tỷ đồng.

Đối với thu hút vốn đầu tư nước ngoài, từ đầu năm đến nay có 03 trường hợp điều chỉnh tăng vốn, trong đó có 02 dự án trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp và 01 dự án ngoài Khu kinh tế, Khu công nghiệp với tổng vốn điều chỉnh tăng 6,85 triệu USD. Đến nay, cả tỉnh có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1,1 tỷ USD; trong đó có 38 dự án trong Khu kinh tế và Khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 854,8 triệu USD và 48 dự án ngoài Khu kinh tế và Khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 245,6 triệu USD.

Về phát triển doanh nghiệp, UBND tỉnh đã chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Từ đầu năm đến nay, có 973 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 8.515 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước tăng 35,7% về số doanh nghiệp và 7,5% về vốn đăng ký. Đã thực hiện cấp đăng ký cho trên 475 Chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh; đăng ký thay đổi khoảng 1.732 doanh nghiệp, chi nhánh, VPĐD; giải thể và chấm dứt hoạt động 330 trường hợp; tạm ngừng hoạt động 556 trường hợp, hoạt động trở lại 384 trường hợp.

Với sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cơ quan liên quan và thành viên đoàn công tác, nhất là sự chuẩn bị chu cháo của Công ty Cổ phần Becamex Bình Định, chuyến công tác đã thu được kết quả rất thành công, hơn cả mục tiêu đề ra từ ban đầu, cả về nội dung lẫn công tác tổ chức. Ngoài ra, thành công lớn của chuyến đi lần này là việc kết nối với các nhà đầu tư Hàn Quốc cụ thể trong việc mời gọi, xúc tiến đầu tư vào tỉnh và các lịch hẹn của các đối tác Hàn Quốc tại Bình Định trong thời gian đến.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất UBND tỉnh một số giải pháp xúc tiến đầu tư

Để tăng cường thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư FDI, vừa qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất UBND tỉnh các giải pháp thực hiện công tác xúc tiến đầu tư trọng tâm các tháng cuối năm 2022, cụ thể:

 • Thứ nhất, tập trung rà soát tình hình triển khai các dự án đã được Chấp thuận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, kể cả các dự án đấu thầu, đấu giá. Qua đó sẽ kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư cho những dự án có vướng mắc, khó khăn hoặc thu hồi, chấm dứt các dự án không còn khả năng triển khai.
 • Thứ hai, tăng cường tổ chức lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án đã đủ điều kiện tổ chức. Đồng thời tăng cường giao cho các địa phương tổ chức lựa chọn, nhất là các dự án đấu giá.
 • Thứ ba, đề xuất phương án lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, trong đó tính chất, mục tiêu cụm công nghiệp được đánh giá dựa trên mức độ phù hợp của ngành nghề dự kiến thu hút đầu tư với định hướng phát triển ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên trên địa bàn tỉnh; định hướng phát triển kinh tế – xã hội, các quy hoạch vùng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.
 • Thứ tư, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư các thị trường quan trọng như Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Đức tại Bình Định (11/2022) và tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư tại Đức (12/2022)

NB – http://binhdinhinvest.gov.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *