Bizhouse Merry Land Quy Nhơn mặt Quảng trường

Mô hình tại Bizhouse tại Merry Land Quy Nhơn với vô số các tiện ích đẳng cấp khác xứng đáng. Giai đoạn 1 chỉ mở bán 300 căn…