Bình Định quyết định bổ sung Cụm công nghiệp Giao Hội vào quy hoạch phát triển đến năm 2025

Bình Định quyết định bổ sung Cụm công nghiệp Giao Hội vào quy hoạch phát triển đến năm 2025

Ngày 28/10/2021, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 4327/2021/QĐ-UBND về việc bổ sung Cụm công nghiệp Giao Hội, thị xã Hoài Nhơn vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Cụm công nghiệp Giao Hội với quy mô diện tích khoảng 65 ha. Địa điểm tại khu phố Giao Hội 1, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngành nghề thu hút đầu tư:

  • Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) và sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (mã ngành C16);
  • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (mã ngành C31);
  • Một số ngành sản xuất hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp phụ trợ khác… trong đó, ưu tiên các ngành ít gây ô nhiễm môi trường.

Về nhu cầu vốn đầu tư, theo định hướng phát triển các cụm công nghiệp, trên địa bàn tỉnh có 60 cụm công nghiệp, trong đó, 12 cụm công nghiệp đã hoàn thành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 48 cụm công nghiệp đã triển khai đầu tư và đầu tư mới hạ tầng kỹ thuật.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của 48 cụm công nghiệp là hơn 2.760 tỷ đồng gồm vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, vốn của doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Mục tiêu cụ thể của việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, trên địa bàn tỉnh có 60 cụm công nghiệp với tổng diện tích đất 1.847,7 ha.

Bảo Duy

Theo binhdinhinvest.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *