Bình Định thu hút đầu tư trên 73 nghìn tỷ đồng

Bình Định thu hút đầu tư trên 73 nghìn tỷ đồng trong 10 tháng năm 2021

Trước tình hình chung của cả nước do đại dịch Covid 19 diễn biến hết sức phức tạp. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với các sở ban ngành, địa phương, kết quả thực hiện thu hút đầu tư trong 10 tháng đầu năm 2021 đạt được nhiều kết quả tích cực.

 

Trong 10 tháng 2021, toàn tỉnh thu hút mới 76 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đạt 43.495 tỷ đồng, thực hiện tăng vốn 12 dự án với tổng vốn tăng thêm 27.555 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 và giãn cách xã hội nên toàn tỉnh chỉ thu hút được 03 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 40,34 triệu USD; có 7 dự án FDI điều chỉnh vốn tăng 32,23 triệu USD và 6 lượt nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với tổng vốn 17,14 triệu USD.

Lũy kế từ đầu năm đến nay toàn tỉnh thu hút được 73.032,71 tỷ đồng (tăng 53.488,32 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước).

 

Phân theo nhóm lĩnh vực đầu tư.

  • 44 dự án thuộc nhóm lĩnh vực Công nghiệp, chiếm tỷ trọng 55,6% tổng số dự án thu hút;
  • 25 dự án thuộc nhóm lĩnh vực Bất động sản, xây dựng, hạ tầng chiếm tỷ trọng 31,6%;
  • Các dự án còn lại thuộc nhóm lĩnh vực Thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp chiếm tỷ trọng 12,8%.

Phân theo địa bàn đầu tư.

Phân theo địa bàn đầu tư (không tính các dự án trong KKT,KCN):

  • Quy Nhơn dẫn đầu cả tỉnh với 21 dự án thu hút mới;
  • Tây Sơn có 09 dự án;
  • thị xã Hoài Nhơn có 07 dự án;
  • thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước mỗi địa bàn thu hút được 05 dự án;
  • Phù Mỹ, Vĩnh Thạnh mỗi địa bàn có 02 dự án;
  • Hoài Ân và An Lão thu hút được 01 dự án.
  • Các địa bàn Vân Canh, Phù Cát chưa thu hút được dự án nào trong năm nay

Cũng trong 10 tháng, toàn tỉnh có 794 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 10.507 tỷ đồng; giảm 10% về số doanh nghiệp đăng ký và tăng 59,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 251 doanh nghiệp giải thể và chấm dứt hoạt động; 464 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 340 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *