Bình Định thu hút đầu tư mới 09 dự án ngay từ đầu năm 2022

Theo đó, trong số các dự án “xông đất” đầu năm 2022 nêu trên có 07 dự án được đầu tư trong các Cụm Công nghiệp

  1. CCN Tường Sơn, thị xã Hoài Nhơn;
  2. CCN Rẫy Ông Thơ, CCN Hóc Bợm, huyện Tây Sơn;
  3. CCN Gò Bùi, huyện An Lão) với tổng vốn đầu tư 40,52 tỷ đồng
  4. Và 02 dự án trong KKT, KCN với tổng vốn đầu tư 168,59 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có 01 dự án thực hiện tăng vốn đầu tư là dự án Nhà máy chế biến gỗ, nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học rắn Hoài Nhơn của Công ty TNHH Năng lượng xanh Idemitsu Việt Nam, tổng vốn tăng 710,84 tỷ đồng.

Khi các dự án này đi vào hoạt động sẽ là động lực thu hút nhiều nhà đầu tư khác đầu tư tại tỉnh, góp phần tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương.

Để tăng cường thu hút và cải thiện môi trường đầu tư, ngày 01/01 vừa qua UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2022; cùng với đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-SKHĐT ngày 28/01/2022 nhằm cụ thể chương trình công tác trọng tâm của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022; điều này khẳng định, tỉnh Bình Định hiện nay nỗ lực cao nhất trong công tác thu hút đầu tư, không ngừng đổi mới, cải cách thực chất môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn để thúc đẩy thu hút các dự án lớn, hình thành môi trường đầu tư kinh doanh tích cực, hợp tác cùng phát triển giữa tỉnh với các nhà đầu tư chiến lược, trong đó có nhiều Tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Hưng Thịnh, FPT, LG, Thaco Trường Hải, Becamex IDC; KURZ, PNE (CHLB Đức)…

Lê Anh – www.binhdinhinvest.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *